نمایش اخراجیهای3 از اواخر اسفند ماه 89 دوباره حرف و حدیث های متفاوت در جامعه سینمایی و غیر سینمایی را به راه انداخت. شروعی برای موضع گیری ها، دو دستگی ها و ... هر گروه و طیفی به یک نحو در مقابل اخراجیها موضع گرفتند، برخی آن را شایسته تماشا ندانسته و و گاهی تحریم کردند و عده ای هم برای مقابله با این نوع نگاه تا توانستند از آن دفاع کردند، برایش نوشتند و گفتند و از هر راهی برای گرم نگه داشتن استقبال از فیلم تلاش کردند. اما بیشتر این مخالفت ها و حمایت ها گوش و چشم بسته انجام شد و به ندرت تحلیل درست ارائه شد. در زمانه ای که جامعه و سینمای ما به شدت نیازمند هم رنگی و یک دلی، آسیب شناسی دلسوزانه و نقد سازنده است فرصت ها خرج دعواهای زرگری شده و اصل را به قیمت حاشیه ها رها می کنیم. هر طیف به نحوی به دنبال منافع خود موضع می گیرد و طبیعی است که وقتی خود را می بینیم دیگر قدرت دیدن حقایق را نداریم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


برای مشاهده ادامه روی ادامه مطلب کلیک کنیدمنبع:
http://funrooz.mihanblog.com